Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken omfatter behandlingen af personoplysninger.
Hvis du har spørgsmål til Privatlivspolitikken eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Ejendomsinvestering A/S
Hårup Østervej 6
8600 Silkeborg
Tlf. 70 60 52 54
kontakt@ei.dk


Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Personoplysninger

Hvis du beder om at blive kontaktet, sender os en e-mail eller beder om at få tilsendt brochurer eller lignende via vores websites, oplyser du navn og adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre oplysninger. Vi bruger disse oplysninger til at behandle og besvare din henvendelse samt give dig den bedste kundeoplevelse ved at tilpasse vores budskaber til dine interesser, herunder i visse tilfælde på sociale medier.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger, f.eks. ved at registrere dig, tilmelde dig et arrangement, downloade/hente noget materiale, deltaget i en konkurrence, fået adgang til beskyttet indhold mv. Oplysningerne afgives aldrig til tredjepart til brug, men opbevares i et internt system hos Ejendomsinvestering A/S.

Persondataloven – kontakt

Virksomheden er underlagt persondataloven, hvilket betyder, at du som registreret altid har ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine oplysninger, at du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig, og at du kan tilbagekalde et afgivet samtykke.
Henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til dataansvarlig via e-mail: kontakt@ei.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder.
Det er Ejendomsinvestering A/S politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk